निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमको लागि ईन्जिनियर र सव–ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशित

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमको लागि ईन्जिनियर र सव–ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको जानकारी गराइन्छ ।

उतीर्ण उमेद्वारहरीको नामावली  हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

Skip to toolbar