अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना उपभोक्ता समिति गठन सम्वन्धी सूचना (मितिः २०७३-१०-१६) LGCDP का सेवा प्रदायक संस्थाहरुको विवरण निर्वाचन पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम योजना विवरण निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि छनोट भएका योजना विवरण सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि भएको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि उतीर्ण नामावली निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमको लागि ईन्जिनियर र सव–ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशित सामाजिक परिचालकहरुकाे विवरण सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि माग गरिएको उम्मेद्वारहरूको लिखित परिक्षाको मिती सम्बन्धी सूचना

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP)

pmjpg

                          श्री पुष्करमणि घिमिरे - LGCDP Focal Person

subba                                                           me

श्री लोकेन्द्र सुब्बा - वातावरण मैत्री स्थानीय शासन विज्ञ                  इन्जिनियर श्री विशाल गौतम - ICT Volunteer

 

 

विस्तृत जानकारिको लागिः    http://lgcdp.gov.np/

 


Skip to toolbar