अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना उपभोक्ता समिति गठन सम्वन्धी सूचना (मितिः २०७३-१०-१६) LGCDP का सेवा प्रदायक संस्थाहरुको विवरण निर्वाचन पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम योजना विवरण निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि छनोट भएका योजना विवरण सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि भएको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि उतीर्ण नामावली निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमको लागि ईन्जिनियर र सव–ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशित सामाजिक परिचालकहरुकाे विवरण सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि माग गरिएको उम्मेद्वारहरूको लिखित परिक्षाको मिती सम्बन्धी सूचना

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला प्रोफाइल २०७२ प्रकाशन २०७३-०४-०१ सूचना तथा विद्धुतीय शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला प्रोफाइल
जिल्ला दर रेट २०७३ प्रकाशन २०७३-०४-१६ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७२/७३ को सर्लाही जिल्लाको लागि ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीको पारित दर रेट ।
जात जाती अनुशार सर्लाही जिल्लाको जनसंख्या विवरण प्रकाशन २०७३-०४-०३ सूचना तथा विद्धुतीय शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०६८ सालको जनगणना अनुशार सर्लाही जिल्लाको जात जाती अनुशार जनसंख्या विवरण ।
द्वन्दको क्रममा मृत्यु भएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्ती / परिवारको लागत विवरण प्रकाशन २०७३-०४-०३ सूचना तथा विद्धुतीय शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
द्वन्दको क्रममा मृत्यु भएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्ती / परिवारको लागत विवरण
Skip to toolbar